Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
Produkt został dodany do koszyka
Ilość
Suma zamówienia
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Wartość produktów:
Dostawa:  Do ustalenia
Suma zamówienia

REGULAMIN SKLEPU

I. Terminologia użyta w Regulaminie

Sklep internetowy Sawren.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.sawren.pl 

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego
Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Strona – Sprzedawca i Klient.
Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia. 
Sprzedawca – Sawren Renata Anna Sawicka, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13,

NIP : 5421584426, REGON: 052145608

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29).


II. Postanowienia ogólne
Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub mailowo. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego zamówienia.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową i mailowo 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
Informacje o towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Klient jest zobowiązany do podania w składanym zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29) są określone ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23).
Zakupy w sklepie www.sawren.pl  polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki oraz zatwierdzeniu zamówienia.
Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez system platformy internetowej, z którego korzysta www.sawren.pl 
Sklep internetowy www.sawren.pl  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sawren.pl są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT)

Oferowany towar jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Wszystkie produkty w sklepie są objęte gwarancją producenta.

III. Rejestracja i składanie zamówień
Aby złożyć zamówienie należy wybrać artykuł, zaznaczyć interesujący rozmiar, kolor i dodać go do koszyka. Po przejściu całego procesu zamawiania czyli wyboru artykułów, a następnie wyboru sposobu wysyłki (Poczta Polska lub kurier) i płatności ( pobranie, przelew) i akceptacji zamówienia, należy potwierdzić je klikając na link, który zostanie przysłany na skrzynkę mailową, podaną w zamówieniu.
Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

IV. Wysyłka zamówienia oraz płatności

Zamówienie jest realizowane wg wytycznych klienta, zamieszczonych na formularzu zamówienia i to on ponosi odpowiedzialność za podane informacje obejmujące dane adresowe oraz wybór rodzaju przesyłki i sposobu płatności.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Tradycyjny przelew bankowy na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia lub za pobraniem (płatność u listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki)

Opłata za przesyłkę jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości zamówienia, rodzaju płatności i sposobu wysyłki.

V. Dostawa Towaru

Składający zamówienie zobowiązany jest do prawidłowego uzupełniania formatu zamówienia zgodnego ze stanem faktycznym. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych ( imię, nazwisko, adres, nazwa firmy) istnieje prawdopodobieństwo odesłania paczki do nadawcy.
Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym zamówieniu.
Termin dostawy zamówionego towaru może wynosić od dwóch do czterech dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.
Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić czy otrzymana przesyłka nie jest uszkodzona (w przypadku uszkodzenia opakowania należy sporządzić protokół – druki dostępne u kuriera) i czy zawartość przesyłki zgadza się z zamówieniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

W przypadku pomyłki ze strony sprzedawcy, koszt przesyłki pokrywa www.sawren.pl.

VI. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 15 dni od zgłoszenia, reklamacje proszę przesyłać na adres email biuro@sawren.pl lub na adres firmowy tj: Sklep Sawren 15-762 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 13.  W ciągu 15 dni od daty otrzymania przesyłki otrzymany towar można wymienić na inny rozmiar, zamienić na inny model lub inny artykuł dostępny w sklepie. Wymogiem koniecznym jest odesłanie artykułu, w stanie niezmienionym, z metkami i akcesoriami (o ile takie były). Prosimy aby przedmioty były pozbawione zapachu balsamów, perfum, dezodorantów etc. Jeśli zwracany artykuł będzie nosił ślady użytkowania, zapach perfum czy balsamów, dział zwrotów i reklamacji skontaktuje się z nadawcą, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

VII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu, koszt opakowania towaru ponosi Klient.
Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego wymiany na inny towar. Wymieniany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany towaru zapłacona  cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna nadpłata  zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.
Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
- skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
- szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
- treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
- za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej, zachowania Klienta oraz osób trzecich.
Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

IX. Spory między Stronami
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.


X. Prawa autorskie
Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XI. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin odwiązuje od  dnia 07 kwietnia 2019r.

 Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe,  jest Sklep Sawren 15-762 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 13, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.sawren.pl

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

adres pocztowy: Sklep Sawren 15-762 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 13,

adres e-mail:  biuro@sawren.pl

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich

Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego Sawren.pl. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi usługę maksymalnie przyjazną. 


Rabat -15%

Zapisz się do newslettera, a otrzymasz bon rabatowy na zakupy!